• NOVATRAVEL

Särskilda resevillkor

Anmälningsavgift, avbeställning & ändring

Anmälningsavgiften/handpenningen är 1500 sek på resans pris. Vid bokning av andra arrangörens paketresor, tillämpas respektive arrangörs regler. Vid specialarrangemang utgår högre anm. avgift. Vid bokning inom 30 dagar före avresa betalas hela resans pris.

Expeditionskostnad vid avbokning av resa är mer än 30 dagar före avresa 5%, från 30 – 15 dagar före avresa 25% från 14 – 1 dag före avresan 50% inom 24 timmar före avresan 100% av resans totalpris. Vid avbokning på grund av sjukdom, gäller det tecknade avbeställningsskyddets regler. Ändring som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd, resa, betraktas som avbeställning och nybeställning. Är det att Nova Travel AB gör en specialbeställning till en kund, blir beställningen bindande när anfordran är gjord, som t ex bokning av teaterbiljetter och andra evenemang. Vid bokning av resor under speciella helger, samt under högsäsong, meddelas särskilda villkor vid bokningstillfället.

Avbokningskostnader vid individuella bokningar

Vid avbokning av beställda men ännu ej utställda biljetter utgår en avbokningskostnad av 200:-/biljett. Vid avbokning av redan utställda flygbiljetter är avgiften 500:-/biljett, samt även respektive flygbolags avbokningskostnader. Vid kreditering av avbeställda men ej utnyttjade landarrangemang uttages en avgift av 200:- samt arrangörens eventuellt tillkommande avbokningskostnader. Kostnad för valutakursdifferenser i samband med avbokning/återbetalning tas av resenär.

Slutbetalning

Full likvid skall vara resebyrån tillhanda samtidigt med att färdhandlingarna utställs. Detta skall ske ca 40 dagar före avresan om inte annat överenskommits. Flygpriser kan höjas under resans bokningstid på grund av valutan & skatter.

Resenärens ändring av reseavtalet

För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören åsamkats, dock lägst 200:-.

Resenärens kontroll av färdhandlingarna

Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de har erhållits. Eventuella felaktigheter måste påkallas omedelbart. Eventuell överenskommelser med säljande personal måste vara skriftliga för att gälla.

Förbehåll om ändringar

Nova Travel AB förbehåller rätten att innan avtal träffas med resenären kunna ändra uppgifter och priser som är utanför företagets kontroll. Nova Travel AB förbehåller sig även rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelserna i Lag om paketresor § 12.

Avbeställningsskydd vid sjukdom etc.

Ingår inte i resans pris. Resenären kan skydda sig mot avbeställningskostnad vid annullering före avresa pga. sjukdom, genom att teckna ett avbeställningsskydd hos Europeiska Reseförsäkringar förmedlat av Nova Travel AB. Teater- och konsertbiljetter återbetalas ej. Resenären bör själv kontrollera eventuellt avbeställningsskydd och reseförsäkring i sin hemförsäkring eller försäkring knuten till kredit/kontokort.

Reklamationer och reklamationsfrist

Reklamationer av hotell och andra landarrangemang skall alltid framföras på resmålet för eventuell åtgärd. Krav på prisavdrag eller skadestånd skall framställas skriftligen till Nova Travel AB senast 14 dagar efter hemkomsten, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Stöld skall alltid anmälas på plats till lokal myndighet. Reklamationer av hotell och andra landarrangemang skall alltid framföras på resmålet för eventuell åtgärd. Krav på prisavdrag eller skadestånd skall framställas skriftligen till Nova Travel AB senast 14 dagar efter hemkomsten, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Stöld skall alltid anmälas på plats till lokal myndighet.

Bagage

Det är resenärens ansvar att kontrollera hur mycket bagage som får medtas på resan. Reglerna för incheckat bagage och för handbagage är olika hos flygbolagen. Vikten för incheckat bagage står angivet på flygbiljetten. Vid osäkerhet, kontakta flygbolaget eller oss. För övervikt debiteras gängse taxa. Endast ett handbagage bör medtagas.

Flygresor

Biljetten är personlig och kan ej överlåtas. Det flygbolaget Nova Travel AB använder sig av, ansvarar gentemot passagerarna enligt de avtal och bestämmelser som finns angivna på flygbiljetten. Deltagande flygbolag påtar sig inget ansvar för någon handling, försummelse eller händelse, som inträffar då passageraren ej befinner sig ombord på planet. Observera att det numera är mycket vanligt med s.k. ”code share” flygningar. Detta innebär att ett annat flygbolag än det i biljetten angivna bolaget flyger sträckan på uppdrag av det andra bolaget eller i samarbete med ett annat flygbolag. Det är resenärens skyldighet att skaffa sig upplysning om vilket bolag som de facto trafikerar respektive flygning.

Pass & Visum

Varje resenär skall inneha ett giltigt pass som gäller sex månader efter avslutad resa. Vissa länder kräver visum, se respektive lands visumregler.

Vaccinationer

Det åligger resenären att själv kontrollera vilka vaccinationer som rekommenderas till respektive resmål.

Reseförsäkring

Resenären är själv ansvarig för att han är ordentligt försäkrad under resan. Därför är det viktigt att teckna en fullgod reseförsäkring. T.ex. kan Europeiska erbjuda ett omfattande trygghetspaket för resan. Den som redan har ett visst reseskydd i sin hemförsäkring bör komplettera detta för att få ett komplett försäkringsskydd och hjälp på plats om något händer.

Priser & prisändringar

Tillägg till allmänna resevillkor 5.5.2. Inträffar prishöjningar efter bokning, dock före slutbetalning, som är utanför Nova Travel AB kontroll, såsom ändrade flygpriser, växelkurser, nya eller ökade skatter och allmänna avgifter, förbehåller sig Nova Travel AB rätten att kompensera sig för detta. Resenären skall snarast meddelas eventuella förändringar.

VÅRA DESTINATIONER

AFRIKA
ASIEN
EUROPA
KARIBIEN
MELLANÖSTERN
NORDEN
NORDAMERIKA
OCEANIEN
SYDAMERIKA

Nyhetsbrev

Ta del av våra erbjudanden och låt dig inspireras!

Kontakta oss

Tel: 021 – 480 60 50
kundtjanst@novatravel.se

Följ oss på sociala medier

Följ NovaTravel på Facebook
  Följ NovaTravel på Twitter  Följ NovaTravel på LinkedIn  Följ NovaTravel på Instagram