• NOVATRAVEL

Pass- & visuminformation

 • Norden och Europa

  Medborgare i de nordiska länderna behöver inte ta med pass vid resor inom Norden (Sverige, Finland, Danmark, Norge (exklusive Svalbard) och Island). Du ska dock alltid kunna styrka din identitet om den efterfrågas när du reser.

  Resande till Svalbard måste kunna visa upp ett giltigt pass. Norska medborgare kan legitimera sig med körkort utställt efter 1998, bankkort eller Försvarsdepartementets identitetskort.

  Resa inom Schengen

  Personkontrollerna har tagits bort vid gränserna mellan Schengenländerna. Trots det måste du ha pass eller det nya nationella ID-kortet med dig, eftersom det är de enda handlingar som visar ditt medborgarskap. Det nationella ID-kortet är SIS-märkt och du beställer det hos Polisen. Obs! De lettiska och estiska myndigheterna kräver fortsatt pass, eller nationellt ID-kort, både vid ankomst/avgång.

  Schengenländer
  Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

  Resa utanför Schengen

  Om du reser till en destination utanför Schengenområdet blir du alltid ombedd att visa pass vid incheckningen samt innan du går ombord på planet.

  Barn ska, oavsett ålder, ha ett eget pass som styrker deras nationalitet också då de reser tillsammans med en vuxen. Föräldrar eller vårdnadshavare till barn som reser ensamma ska alltid visa upp en giltig ID-handling vid incheckningen, oavsett resmål.
 • Storbritannien

  Du måste ha en giltig resehandling för att resa till Storbritannien. Giltiga resehandlingar är pass och Nationellt ID-kort. Du kan resa till Storbritannien under passets/ID-kortets hela giltighetstid.

  Resa med barn

  Om du reser med ett barn (under 18) och inte är vårdnadshavare – syskon, morfar, farmor, moster, vän – eller där det inte är uppenbart att du är förälder/vårdnadshavare t.ex. att ni har olika efternamn kan det hända att du får frågor vid in/utresa till UK.

  Tag alltid med dig relevanta handlingar som visar din samhörighet med barnet om ni inte har samma efternamn. Om du inte är vårdnadshavare måste du ha ett brev från förälder/vårdnadshavare som ger dig tillstånd att resa med barnet. Brevet ska innehålla information om barnet och resan, vem du är samt förälder/vårdnadshavares kontaktdetaljer. Lägg gärna till passkopior.

  Barn som reser på egen hand

  till UK ska ha med sig ett brev med förälders/vårdnadshavares tillstånd till resan. Brevet ska innehålla information om vistelsen i UK (var, hos vem, hur länge etc) samt kontaktinformation till förälder/vårdnadshavare.
 • Ryssland

  Pass och visum

  Visumet måste vara utställt före avresa till Ryssland - det inte är möjligt att söka om visum vid ankomsten. Det är viktigt att kontrollera att ditt visum är korrekt. Se till att du uppfyller följande kriterier innan avresa:

  • Ditt pass måste vara giltigt, 100% intakt och innehåller ett passfoto.
  • Ditt visum ska vara giltigt på den dag du reser in i Ryssland, och vara placerat i ett giltigt pass.
  • Kön, födselsedatum och passnummer ska vare korrekt angivet i ditt visum.
  • Ditt visum kan användas mer än en gång.
  • Reseförsäkring är ett krav för medborgare från Schengenländer och Israel.
  • HIV-test krävs, om du ansöker om visum i mer än 3 månader.
  • Om du ska bo privat i Ryssland, krävs en officiell privat inbjudan, utställd av den lokala pass- och visumenheten (OVIR).
  • Ska du bo på hotell, kan hotellet ordna en inbjudan.

  Visumkraven gäller vid resor till, eller via Ryssland. Ett visum utställt med felaktiga resedatum kan resultera i att du nekas att resa med SAS till Ryssland.

  Resor till Vitryssland via Moskva

  Om du reser till Vitryssland via Moskva, måste du i allmänhet ha ett ryskt (transit) visum. Mer information finns på den ryska ambassadens webbplats.

  Bokning - från och med 9 mars 2015

  För resa till, från, inom och över Ryssland måste extra passagerarinformation anges i bokningen senast 24 timmar innan avgång. Information som du behöver ange:

  • Fullständigt namn: förnamn, mellannamn, efternamn
  • Kön
  • Födelsedatum
  • Typ av identitetshandling, t.ex. pass
  • Identitetshandlingens nummer, t.ex. passnummer
  • Nationalitet

  Det är passagerarens ansvar att dessa uppgifter lämnas till SAS i tid. Om du inte har uppgett dem i samband med bokningen bör du kontakta din resebyrå eller ange dom här.

  Om du avreser inom 24 timmar måste du lämna dessa uppgifter i samband med bokningen.
 • USA

  USA kräver att samtliga passagerare ska ha en returbiljett vid inresa med undantag för vissa visumtyper. Har du inte giltiga resehandlingar kommer du inte in i landet. Ytterligare information gällande visumtyper finns på det amerikanska utrikesdepartementets hemsida.

  Viktiga "kom ihåg"

  • Ditt pass
  • Din bokning och adress första natten i USA
  • Ditt inresetillstånd (ESTA)
  • Din incheckning
  • Ditt bagage

  Ditt pass

  OBS! E-pass obligatoriskt till/via USA från 01APR2016
  Från och med 01APR16 måste alla passagerare inneha ett e-pass vid resa till eller via USA enligt Visa Waiver Program (VWP) samt inneha en godkänd ESTA-ansökan. Ett e-pass, som har en särskild symbol på passets framsida, är en säkrare typ av pass med ett inbäddat elektroniskt chip. E-passet utfärdas av behörig myndighet och måste uppfylla internationella normer för säkerställande och lagring av information om innehavaren. Passen kommer att kontrolleras manuellt på flygplatsen. Du måste ha ett maskinläsbart pass som ska vara giltigt under hela din vistelse i USA. Om du inte har ett maskinläsbart pass, eller om din planerade vistelse kommer att överstiga 90 dagar, måste du skaffa ett amerikanskt visum före avresa.

  Din bokning och adress första natten i USA

  Uppgifterna i din bokning - namn inklusive mellannamn, kön och födelsedatum - måste överensstämma med uppgifterna i ditt pass.

  Dessa uppgifter ska finnas i bokningen minst 72 timmar före avresa annars kan du bli nekad ombordstigning - och du är personligen ansvarig att lämna dem till flygbolaget i tid. Detta gäller även ”Redress number” om du har ansökt och fått ett sådant av de amerikanska myndigheterna (t.ex. om du har haft upprepade problem med att få boardingkortet godkänt).

  För bokningar gjorda inom 72 timmar före avresa måste personinformationen lämnas vid bokningstillfället.

  Du måste ange din adress för den första natten i USA till SAS senast vid incheckning (gäller även passagerare i transit). Dessa uppgifter kan lämnas vid bokningen – då sparar du tid på flygplatsen. Gäller ej amerikanska medborgare eller innehavare av green card.

  Ditt inresetillstånd (ESTA)

  Uppgifterna i din bokning - namn inklusive mellannamn, kön och födelsedatum - måste överensstämma med uppgifterna i ditt pass.

  Skandinaver omfattas av Visa Waiver Program som innebär att du i de flesta fall inte behöver ett visum för inresa till USA, men det krävs ett inresetillstånd (kallas för ESTA). Även transitpassagerare via USA behöver ett inresetillstånd.

  Ansökan av inresetillstånd ska göras senast 72 timmar före avresa via ESTA:s webbplats. I de flesta fall behandlas ansökan omedelbart och svar ges online inom några sekunder, men det kan ta längre tid.

  Det är passagerarens ansvar att ansöka och erhålla ett ESTA. Var noggrann när du fyller i ansökan så att alla passuppgifter är korrekta.

  Vid incheckning kontrolleras att du har ett godkänt ESTA från den information som avläses elektroniskt från passet.

  Tänk på att utan ett visum, eller ett godkänt ESTA, får du inte gå ombord på din flight till USA.

  Ett godkänt ESTA gäller i två år och för flera inresor till USA. Om du förnyar ditt pass så måste en ny ESTA-ansökan göras. Varje ansökan kostar 14 dollar.

  Passagerare som har visum behöver ej ansöka om ESTA.

  Din incheckning

  Vid resor till USA kan du checka in online eller på flygplatsen.

  Ta alltid med en utskrift av den biljett som du fått via e-post. Du behöver även ha med dig utskriften om du reser vidare i USA, samt på hemresan.

  Ditt bagage

  Lås inte väskan. Vid resor till, från eller via USA bör du inte låsa din väska, annat med ett s.k. TSA-lås som är godkänt av myndigheterna i USA. Är väskan låst vid resa till, från eller via USA, och din väska skadas om låset bryts upp av myndigheterna, ersätts inte skadan.

  Enligt amerikansk lag är det förbjudet för passagerare att medföra farliga ämnen i incheckat bagage eller i kabinen. Överträdelse kan resultera i fem års fängelse och böter på 250 000 dollar eller mer (49 U.S.C. 5124). Till farliga ämnen räknas sprängämnen, komprimerade gaser, brandfarliga vätskor och ämnen, oxidationsmedel, gifter, korrosiva och radioaktiva ämnen.

  Exempel: Färger, cigarettändarvätska, fyrverkerier, tårgas, syrgastuber och radiofarmaka. Undantag görs för mindre mängder mediciner och toalettartiklar (upp till sammanlagt 1985 gram) i incheckat bagage, samt vissa tobaksartiklar i handbagaget. FAA (Federal Aviation Administration) kan lämna ytterligare information.

  Vid ankomst till USA

  I enlighet med US VISIT Program måste alla passagerare som reser in i USA lämna fingeravtryck och bli fotograferade vid ankomsten.
 • Övriga världen

  Vid resor till länder utanför Schengen måste du ha med alla dokument som behövs för inresa i de länder du ska besöka. Exempel på nödvändiga dokument är: pass, visum, Electronic Travel Authority (vid resa till Australien), utresetillstånd, vaccinationsintyg etc. Kontakta respektive lands ambassad för närmare information.

  Resa till Kina

  Om du reser på ett svenskt pass till Kina så blir det betydligt smidigare om du har en personlig inbjudan från Kina då du ansöker om visum.

VÅRA DESTINATIONER

AFRIKA
ASIEN
EUROPA
KARIBIEN
MELLANÖSTERN
NORDEN
NORDAMERIKA
OCEANIEN
SYDAMERIKA

Nyhetsbrev

Ta del av våra erbjudanden och låt dig inspireras!

Kontakta oss

Tel: 021 – 480 60 50
kundtjanst@novatravel.se

Följ oss på sociala medier

Följ NovaTravel på Facebook
  Följ NovaTravel på Twitter  Följ NovaTravel på LinkedIn  Följ NovaTravel på Instagram